Created by Derkaz Adamov

Стих (Сулаев Мохьмад)Вайн мотт бу Iаламал чIогIа,

Хьекъале цо йоьгIна лард,

 Доккху цо къаьйленийн догIа.

Къаьмнашлахь цо кхуллу барт.

#чеченскийязык#нохчийнмотт#стела1ад#туьйрнаш#стихаш#дийцарш#дошам